Η εταιρία μας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της κλειθροποιίας και της ασφάλειας, προσφέροντας τις πιο σύγχρονες και τεχνολογικά ενήμερες λύσεις ασφαλείας.

Λειτουργούμε με γνώμονα την αξιόπιστη και άμεση εξυπηρέτησή σας, με επαγγελματισμό και ευελιξία. Διαθέτουμε λύσεις για όλα τα βαλάντια, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες, το χώρο και το χρόνο σας.

Έχουμε συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους στο χώρο της ασφάλειας, ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο μας και εκπαιδευόμαστε σε νέες τεχνικές  και τεχνολογίες.

Είμαστε Keyριοι στις συνεργασίες μας, για να είστε Κύριοι στο χώρο σας!

Παράδοση - Τρόποι πληρωμής

Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης και ο τρόπος παράδοσης γίνεται αποκλειστικά με παραλαβή απο την έδρα μας.

Προς το παρόν ο διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας.

Προσωπικά δεδομένα

Πάντα με γνώμονα τη νομιμότητα και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από το νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρούμε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ελέγχει καλύτερα τα προσωπικά του δεδομένα. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας Πολιτική Ασφάλειας & Απορρήτου στην πλοήγηση αλλά και στις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κανονισμό. Σας παραθέτουμε, ενδεικτικά, μερικά από τα πιο σοβαρά δικαιώματά σας, όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης
    Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από πού συλλέχθηκαν, αν όχι άμεσα από εσάς, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε
  • Το δικαίωμα διόρθωσης
    Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε.
  • Το δικαίωμα διαγραφής
    Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό, γ) η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, δ) τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη, ε) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς - ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος - για τη στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@keyrios-shop.gr